اداره‌های مرکزی بانک سامان شامل پنج ساختمان پارک‌وی، کالج، عاطفی و وزرا است.

ساختمان پارک‌وی

 نشانی

تهران، خیابان ولیعصر، نرسیده به پارک‌وی (از جنوب به شمال)، نبش کوچه ترکش‌دوز، شماره ۲

 تلفن‌خانه

۰۲۱-۲۳۰۹۵۱۰۰

 نمابر

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۴۳

واحد

مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت بانکداری شرکتی

مروت رنجبر

۰۲۱-۲۳۰۹۵656

۰۲۱-۲۶۲10928

 M_Rangbar@sb24.com

مدیریت بانکداری خرد

محمد فرخی‌پور

۰۲۱-۲۳۰۹۵618

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۷

M_Farokhipour@sb24.com

مدیریت بانکداری بین‌الملل

حسن دهقانی‌زاد

۰۲۱-۲۳۰۹۵۵۰۱

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۳۱

Inta@sb24.comH_Dehghanzade@sb24.com

مدیریت مالی

احسان ترکمن

۰۲۱-۲۳۰۹۵426

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۱۵

E_Torkman@sb24.com

مدیریت اعتبارات خُرد و صنفی

رضا شیرین‌گوهریان

۰۲۱-۲۳۰۹۵۶۰۶

۰۲۱-۲۶۲۱۰۹۳۲

R_shiringoharian@sb24.com

مدیریت پشتیبانی

محمدحسن دولتی ۰۲۱-۲۳۰۹۵۳66

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۸

M_Dolati@sb24.com

مدیریت سرمایه انسانی

فرشته ضرابیه

۰۲۱-۲۳۰۹۵۲۰۲

۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۶۶

F_Zarrabieh@sb24.com

اداره حفاظت و انتظامات

سعید لیراوی

۰۲۱-۶۴۰۳۴۸۳۱

۰۲۱-۲۶۲۱۰۸۶۸

S_Liravi@sb24.com

اداره امنیت اطلاعات

-

۰۲۱-۲۳۰۹۵245

۰۲۱-۲۶۲11043

-

مدیرتطبیق و مبارزه با پولشویی

سیامک شهباززاده

۰۲۱-۲۳۰۹۵۴01

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۳۵

s_shahbazzade@sb24.com

 

ساختمان سایه

نشانی

تهران، خیابان ولیعصر، خیابان سلطانی(سایه)، بن‌بست نادر، پلاک 1

تلفن‌خانه

۰۲۱-۲۲۰۱۷۹۴۱

 ۰۲۱-۲۲۰۲۳۷۱۶

 ۰۲۱-۲۶۲۱۹۷۲۷

نمابر

 

۰۲۱-۲۶۲۱۱۰۸۷

 ۰۲۱-۲۲۰۲۷۹۸۵

واحد

 مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت روابط‌عمومی و صدای مشتریان

فرنود حسنی 021-23095503

021-22659427

f_hasani@sb24.com

مدیریت بهبود و کیفیت

مرضیه عزیزی

-

 021-22656736

M_azizi@sb24.com

مدیریت بازاریابی و توسعه محصول

مرتضی حسینی‌نژاد

-

   021-22656736

M_Hoseini@sb24.com

مدیریت بانکداری الکترونیک

عباس‌میرزا نیری

-

  021-22659389

A_Nayeri@sb24.com

ساختمان کالج

نشانی

تهران، خیابان انقلاب، بین چهارراه کالج و ولیعصر، شماره ۸۷۹

تلفن‌خانه

۰۲۱-۶۴۰۳۴۰۰۰

۰۲۱-۶۶۹۵۹۰۵۰

نمابر

۰۲۱-۶۶۴۰۸۳۲۴

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت فناوری اطلاعات

حمیدرضا علوی‌زاده

۰۲۱-۶۴۰۳۴۴۱۳

۰۲۱-۶۶۹۶۵۸۶۵

H_Alavizadeh@sb24.com

ساختمان وزرا

نشانی

تهران، خیابان وزرا، خیابان هفتم، پلاک 11

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

نهاد نظارت و حسابرسی داخلی

جواد گوهرزاد

۰۲۱-۸۸۷۰۵۸۱۳

۰۲۱-۸۸۷۰۵۸29

۰۲۱-۸۸۷۰۵۸۲۳

J_Goharzad@sb24.com

آکادمی بانک سامان

دکترداوود‌سوری

021-88552252

021-88552249

  021-88705800

Academy@sb24.com

مدیریت سرمایه‌گذاری‌، مجامع و امور سهامداران

نشانی

میدان آرژانتین، خیابان بخارست هشتم، برج آرین، طبقه 10

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت سرمایه‌گذاری‌، مجامع و امور سهامداران

 

قاسم سرخوش

021-88759235 

  021-88759239
021-88757549
021-88757546

02188759231

Gh_Sarkhosh@sb24.com

مدیریت پشتیبانی حقوقی و قراردادها

نشانی

تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیراز جنوبی، کوچه بهار دوم، پلاک 7 طبقه اول 

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت پشتیبانی حقوقی و قراردادها

حمید تهمتن

021-41726121 021-88035174

H_Tahamtan@sb24.com

دفتر مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی

نشانی

تهران، خیابان زعفرانیه، خیابان شهید فلاحی، ابتدای خیابان طاهری، پلاک 3، طبقه اول

 واحد

نام مدیر

تلفن

نمابر

ایمیل

مدیریت بانکداری ویژه و اختصاصی

مازیار فزونی

021-26850098

          021-26850686   

M_Fozouni@sb24.com